הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות מדוייקת ומשופרת לחברות ועצמאים-כבסיס לקבלת דוחות רלבנטים יותר.

על כל בעל עסק לקבל דוחות מהימנים ורלבנטים לנקודת הזמן המבוקשת.

לצורך כך אנו נוקטים במס' אמצעים:

  • דואגים לקבל ולרשום בזמן את כל החשבוניות של הספקים (בכדי שלא ישולם מע"מ גבוהה מדי).
  • בדיקת נכונות יתרות החייבים והזכאים בעסק (בהנהח"ש כפולה).
  • בחינת סיווג ההוצאות לקבוצות המתאימות.

בנוסף אנו מעבירים ללקוחותינו מדי חודש או חודשיים:

  • דוחות רווח והפסד חודשיים/דו חודשיים.
  • דוחות עפ"י חתכים מסוימים בהתאם לסוג העסק.
  • פירוט התשלומים הצפויים לרשויות בכדי להכין תזרים בהתאם.

הנהלת החשבונות נעשית בפיקוחו הצמוד של רואה חשבון דני נבון.