פתיחת תיקים

פתיחת תיקים במוסדות (מע"מ,מס הכנסה וביטוח לאומי)לעצמאים וחברות
פתיחת התיקים ברשויות נעשית באמצעותנו ללא תשלום כחלק מהשרות של משרדנו