ביקורת פנימית

ביקורת פנימית וחקירתית לחברות

  • זיהוי סיכונים והצבת הבקרות המתאימות.
  • בחינת הנהלים הקיימים בחברה.
  • במידה ואין נהלים: גיבוש מדיניות והגשמתה באמצעות נהלים.
  • בחינת מערכות מידע האם הן מאפשרות את הבקרה ויישום הנהלים.