תחומי פעילותו של משרד רו"ח בפתח תקווה בניהולו של רו"ח דני נבון

1. משרד רו"ח בפתח תקווה של רו"ח דני נבון עוסק בכל הקשור לייעוץ וליווי כלכלי בהקמת העסק. המשרד מלווה את היזמים בכל השלבים של פתיחת העסק ובין השאר גם עורך עבורם את כל הבדיקות בתחומי הכדאיות הכלכלית, בתחומי השינויים שיש לבצע במעמדו של היזם, בניהול השלבים בהכנות שלו לפתיחת העסק וגם באיתור האמצעים אשר ביכולתם להביא לחיסכון המרבי במס.

במשרד רו"ח בפתח תקווה של דני נבון בוחנים בשלב הראשון את הכדאיות של פתיחת העסק מכיוון שלא כל עסק עתיד להניב את התוצאות להם מצפים היזמים. במידה ונמצא כי הכדאיות הינה שלילית, דני נבון, הפועל בתור רו"ח בפתח תקווה, יציע אלטרנטיבות נוספות אשר יהיו אולי מפתיעות ליזם אך גם יבטיחו את התוצאות הטובות ביותר.

האם כדאי לפתוח את העסק בתור עוסק פטור, עוסק מורשה, שותפות או כחברה, הנה ההתלבטות שגם בה ביכולתו של רו"ח דני נבון לעזור וזאת לאחר בחינת כל האספקטים הכלכליים החשובים.

בחינת אפשרויות חיסכון במס אשר גם כן נבדקים על ידי רו"ח דני נבון, הפועל בתור רו"ח בפתח תקווה, חשובה מאוד מכיוון שזה יטיב מאוד עם התקציב ההתחלתי של העסק ויעזור לו בתחילת דרכו.

2. פתיחת תיקי עוסק ברשויות המע"מ, מס הכנסה וביטוח הלאומי, מוצעים במשרד רו"ח בפתח תקווה בניהולו של רו"ח דני נבון, ללא תשלום.

3. אספקת שירותי הנהלת חשבונות: מכיוון שלהפקת דוחות מהימנים ישנה חשיבות רבה בניהול תקין של כל עסק, רו"ח דני נבון מציע באמצעות משרד רו"ח בפתח תקווה שבבעלותו, שיטות עבודה מדויקת ביותר. זאת משיגים באמצעות רישום בזמן של כל חשבוניות הספקים,והן ע"י בדיקות באמצעות הנה"ח כפולה את הנכונות של הזכאים והחייבים בעסק וגם סיווג נכון של כל ההוצאות של העסק.

על מנת לסייע בייעול התפקוד של העסק, משרד רו"ח בפתח תקווה של רו"ח דני נבון עוסק גם בהנפקת דוחות רווח והפסד חודשיים ובהכנה מראש של דוחות תזרימי מזומנים.

על מנת להבטיח את תקינותה של הנהלת החשבונות של העסק אשר מתבצעת במשרדי רו"ח פתח תקווה של רו"ח דני נבון, הוא מפקח באופן שוטף על כל התהליכים המתבצעים בה.

4. הגשת דוחות שוטפים ודוחות כספיים באמצעות שע"מ : מכיוון שחשוב כי כל שינוי הנערך בעסק, ידווח לרשויות בזמן, משרד רו"ח בפתח תקווה בניהולו של רו"ח דני נבון, מקפיד על הגשת כל הדוחות באמצעות הקישור השוטף של המשרד למערכות של רשויות המס.

5.הגשת דוחות כספיים שנתיים :לאחר ביקורת הדוחות הכספיים, דואגים במשרד רו"ח בפתח תקווה של רו"ח דני נבון, להסיק את המסקנות המתבקשות ולהביא את המסקנות הללו לידיעת הלקוח על מנת לשקול אפשרויות שינוי למטרת שיפור.

6. משרדו של רו"ח בפתח תקווה בניהולו של רו"ח נבון, פועל גם בתחום הביקורות הפנימיות אשר מטרתן זיהוי סיכונים, בחינת הנהלים הקיימים, גיבוש נהלים חדשים במידת הצורך ובחינתם של מערכות המידע של החברה.

7. במשרדו של רו"ח דני נבון מציעים ללקוחותיהם גם את שירותי החשבות שמטרתם בניית תקציב שנתי לעסק, מעקב אחרי תזרים המזומנים ופיקוח על מערכות הנהלת החשבונות והגבייה הפועלות בחברה.

8. הגשת הצהרת ההון, הנו השירות הנוסף אותו ניתן לקבל במשרדו של רו"ח נבון וזה נעשה בשימת דגש רבה לחשיבותה הרב של ההצהרה הנ"ל.

9. בנוסף לתחומים העיקריים המוזכרים למעלה, משרדו של רו"ח נבון מתמקצע גם בתחומים הבאים: הפקת תלושי שכר לעובדי החברה, החזרי מס לשכירים ומתן חוות דעת כלכליות לצרכי בית המשפט.